top of page

馮品超 醫師

 

長庚醫院 血管外科

 

S__11706628.jpg
語言

 

中文、英語

學歷

 

長庚大學醫學院醫學系

 

 

經歷

 

 

 

 

 

 

 

 

‧台灣血管外科學會專科醫師

‧台灣胸腔及心臟血管外科學會專科醫師

‧中華民國心臟學會專科醫師

‧台灣外科醫學會專科醫師

 

現任

 

林口長庚血管外科主治醫師

專長

 

 

周邊動脈支架及手術

洗腎導管及廔管手術

人工血管注射座手術

下肢靜脈曲張病變

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 - present

2010 - present

bottom of page