top of page

謝宏昌 醫師

 

長庚醫院 血管外科

 

語言

 

中文、英語、閩南語

學歷

 

中山醫學大學醫學系

 

 

經歷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林口長庚血管外科主任

台灣血管外科學會秘書長

 

現任

 

林口長庚血管外科主治醫師

台灣血管外科學會理事

 

專長

 

動靜脈廔管手術

下肢靜脈曲張病變

糖尿病足血管病變

腹主動脈瘤血管介入手術

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 - present

2010 - present

bottom of page